PPK – autozapis, zostać czy uciekać?

Dla przypomnienia PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli systemu oszczędzania, który ma na celu pomóc pracownikom w gromadzeniu dodatkowych środków na emeryturę. PPK zostały wprowadzone w Polsce w 2019 roku, a ich celem jest zachęcenie pracowników do systematycznego oszczędzania na przyszłość.

System PPK jest obowiązkowy dla pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników, a także opcjonalny dla pozostałych pracodawców. Pracownicy, którzy przystępują do PPK, dokonują regularnych wpłat z własnej pensji, a ich wkład jest wspierany przez pracodawcę oraz rządowy wkład inicjalny w wysokości 250 złotych. Środki zgromadzone w ramach PPK są inwestowane w fundusze inwestycyjne i mają na celu osiągnięcie długoterminowych zysków.


28 lutego 2023 r. wygasną wszystkie deklaracje rezygnacji z oszczędzania w PPK. Do tego terminu pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, o autozapisie.

Jak to wygląda w innych krajach i ile osób uczestniczy w podobnych programach:

Program 401(k) to rodzaj emerytalnego planu oszczędnościowego, który jest dostępny w Stanach Zjednoczonych. Program ten umożliwia pracownikom regularne oszczędzanie pieniędzy na emeryturę, a jednocześnie pozwala pracodawcom na oferowanie korzyści dodatkowych swoim pracownikom. Poziom uczestnictwa 68% uprawnionych (60 mln osób)

Moja prywatna perspektywa:

  • PPK to darmowe pieniądze i blisko 100% zwrotu z zainwestowanego kapitału na starcie inwestycji (czy tyle zostanie zależy już od rynku i zarządzających funduszem, ale baza wejściowa jest dobra)
  • PPK jest automatycznie i nie wymaga ode mnie żadnych dodatkowych działań – nie tracę mojego cennego czasu, dodatkowo przyzwyczaiłem się już do mniejszego wyngrodzenia
  • PPK można zarządzać ,,aktywnie” – osobiście w pierwszych latach wpłat, zwiększyłem składki do maksymalnych 4% wpłaty własnej. Pieniądze odłożone na początku kariery będą po prostu pracować najdłużej. W późniejszym okresie będę zmniejszał wpłaty – jeżeli pojawi się taka potrzeba
  • PPK ma też ograniczenia w zakresie aktywów w które inwestuje (część idzie w WIG20). Fundusze PPK inwestują w różne aktywa, ale mają też określone ograniczenia w zakresie tych inwestycji. Część środków może zostać zainwestowana w akcje spółek notowanych na WIG20, ale całość portfela inwestycyjnego musi być zdywersyfikowana i dostosowana do celów długoterminowego oszczędzania na emeryturę.
  • W przypadku, gdy pracownik zdecyduje się na wypłatę środków zgromadzonych w PPK, może to zrobić w każdej chwili bez żadnych konsekwencji finansowych. Oznacza to, że PPK są prywatnymi pieniędzmi, które oszczędzający może wypłacić, gdy tylko zechce. Nie ma tu żadnych ograniczeń czasowych czy formalnych procedur. Jest to z pewnością jedna z korzyści programu PPK, która przyciąga pracowników do uczestnictwa w nim.

Jesteś w PPK? Czy juz się wypisałeś?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *